sobota, 15 stycznia 2011

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz pieniądze za parkiet, za farby - już nie

Prezentujemy nowy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT. Zanim złożysz do urzędu skarbowego wniosek o zwrot, sprawdź, czy dany materiał znajduje się w wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Zwrot VAT uzyskasz m.in. za okna drewniane, parkiet, cement, wapno, czy grzejniki. W wykazie nie znajdziesz natomiast ani farb, ani mebli robionych na zamówienie.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy wykaz zamieszczony w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 08.09.2010 r. Wykaz zawiera 87 pozycji opisujących towary, których zakup daje prawo do ubiegania się o zwrot części VAT zawartego w cenie.
Za jakie materiały zwrot VAT
W wykazie znajdują się tu między innymi wyroby z drewna (listwy, klepka, parkiety, okna, drzwi), tapety papierowe, wyroby ze sztucznego tworzywa, szkło budowlane, wyroby ceramiczne (cegły, płytki, sanitariaty), cement, wapno, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, kuchenki domowe, przewody elektryczne, panele podłogowe i wiele innych.
Nowa Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Zobacz także: Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Nowy wykaz zawiera odniesienia do nowej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, co oznacza, że podane w nim przy każdej grupie wyrobów symbole czasami nie będą się pokrywały z symbolami na starych fakturach.
Nie ma to znaczenia dla uzyskania zwrotu, chociaż urzędnicy mają dodatkową pracę polegającą na sprawdzeniu, czy istotnie dany materiał jest objęty systemem zwrotu.
Farby i meble nie kwalifikują się do zwrotu
W wykazie nie znajdziemy farb, ponieważ przed 1 maja 2004 r. były już objęte stawką 22% VAT. Niestety, meble robione na zamówienie (kuchnie, garderoby, szafy) też nie są objęte systemem zwrotu.
Wykaz materiałów budowlanych, za które uzyskasz zwrot VAT
Dopisek „ex” oznacza, że zakres wyrobów objętych wykazem jest węższy niż określony w danym grupowaniu (opis zawężenia zaznaczony
kursywą).
Poz. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
1 ex 08.12.11.0 Piaski naturalne – wyłącznie piasek przeznaczony do celów budowlanych
2 08.12.12.0 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
3 ex 16.10.10.0 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane – wyłącznie:· klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone z drewna tropikalnego;· listwy dębowe do parkietów;· deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego;· listwy przyścienne z drewna liściastego;· klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego
4 ex 16.10.21.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe – wyłącznie:· tarcica podłogowa strugana z drewna iglastego;· listwy przyścienne z drewna iglastego;· kostka brukowa z drewna iglastego i liściastego, inna niż nasycona;· drewno iglaste pozostałe nienasycone (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), inne niż: boazeria, tarcica podłogowa nasycona, listwy przyścienne nasycone;· drewno liściaste nienasycone pozostałe, inne niż listwy i ramy do obrazów, boazeria;· klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego (obrobione)
5 16.22.10.0 Gotowe płyty podłogowe
6 16.23.11.0 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
7 ex 16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna – wyłącznie budynki prefabrykowane mieszkalne
8 ex 17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne – z wyłączeniem przezroczystych papierowych materiałów okiennych
9 ex 20.30.22.0 Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające – wyłącznie:· kity szklarskie i kity budowlane uszczelniające;· nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity itp.
10 ex 20.52.10.0 Kleje – wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i kopolimerów butadienu, przeznaczone do sprzedaży detalicznej
11 ex 22.21.21.0 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych – wyłącznie rury, przewody i węże przeznaczone do stosowania w budownictwie
12 ex 22.21.29.0 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych – wyłącznie przeznaczone do stosowania w budownictwie
13 ex 22.21.41.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych – wyłącznie:· płyty z polistyrenu spienionego (styropianu);· płyty komórkowe z poliuretanów
14 ex 22.21.42.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe – wyłącznie płyty faliste z poliestrów
15 ex 22.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z wyłączeniem:· zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 22.23.13.0);· stolarki okrętowej (PKWiU ex 22.23.14.0);· linoleum i pokryć podłogowych gumowych (PKWiU ex 22.23.15.0)
16 ex 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – wyłącznie prefabrykowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
17 ex 23.11 Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane
18 ex 23.12 Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce – wyłącznie szkło budowlane
19 ex 23.14.12.0 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin – inne niż maty szklane bezalkaliczne
20 ex 23.19.12.0 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w lokach, płytach lub podobnych postaciach – z wyłączeniem witraży
21 23.31.10.0 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
22 ex 23.32 Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny – z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0)
23 23.42 Wyroby sanitarne ceramiczne
24 ex 23.5 Cement, wapno i gips – z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego (PKWiU 23.52.30.0)
25 ex 23.6 Wyroby z betonu, cementu i gipsu – z wyłączeniem wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico” (w tym pomników i nagrobków), innych niż: płyty parapetowe, płyty okładzinowe stopni schodowych i ścian oraz wykładziny posadzkowe
26 23.99.12.0 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
27 ex. 23.99.13.0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących – z wyłączeniem:· kitów szpachlowych, szpachlówek, mas i wypełniaczy por asfaltowych i bitumicznych innych niż masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne;· makadamu smołowego
28 ex 23.99.19.0 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych,gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:· wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej;· wermikulit porowaty, iły porowate i podobne porowate materiały mineralne, włącznie z ich mieszaninami – inne niż żużel spieniony;· mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, pozostałe
29 ex 24.10 Żeliwo, stal i żelazostopy – wyłącznie:· wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane, ze stali;· wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.3) – inne niż pręty i profile grube;Poz. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
29 (cd) ex 24.10 · sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane – inne niż grube;· wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU ex 24.10.54.0) – inne niż wyroby płaskie zwinięte (taśmy wąskie lub cięte), walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm ze stali innej niż niestopowa, nierdzewna lub szybkotnąca;· pręty walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.6) – z wyjątkiem prętów i profili grubych oraz prętów kutych ze stali szybkotnącej;· kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali (PKWiU ex 24.10.7) – z wyjątkiem prętów i profili grubych; profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem; kształtowników kutych ze stali niestopowej; profili kutych ze stali niestopowej; ścianki szczelnej oraz kątowników spawanych, ze stali (PKWiU 24.10.74.0); elementów konstrukcyjnych torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali (PKWiU 24.10.75) 30 ex 24.20 Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali – z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych 31 ex 24.31 Pręty ciągnione na zimno – z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej niepowlekanych lub pokrywanych (PKWiU ex 24.31.10.0) 32 24.32 Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 33 ex 24.33.1 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno – z wyłączeniem profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem 34 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 35 24.33.30.0 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej 36 24.34 Drut ciągniony na zimno 37 24.42.24.0 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
38 ex 24.44.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów – z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
39 24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
40 24.51.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
41 24.52.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
42 ex 25.11.10.0 Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jednokondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych z aluminium
43 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, ze stali lub z aluminium – wyłącznie:· elementy budowlane z blachy profilowanej i blachy płaskiej, stalowe;· elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów;· elementy konstrukcyjne z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych;· elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań – z żeliwa lub stali;· elementy budowlane stalowe i żeliwne: z kształtowników, wspornikowe, łączniki, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne, elementy ogrodzeniowe, kraty;· elementy ramowe budowlane stalowe i żeliwne;· elementy budowlane – z aluminium;· płyty i elementy warstwowe budowlane z aluminium oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową z okładziną aluminiową
44 ex 25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
45 25.21.11.0 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie
46 ex 25.21.12.0 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu – z wyłączeniem kotłów parowych innych niż:· kotły grzewcze parowe stalowe i żeliwne dla budownictwa;· kotły grzewcze parowe stalowe
47 25.21.13.0 Części kotłów centralnego ogrzewania
48 ex 25.29.11.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków – ze stali
49 25.30.12.0 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
50 25.30.13.0 Części wytwornic pary
51 ex 25.72.12.0 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych – wyłącznie zamki w rodzaju używanych do drzwi inne niż zamki elektroniczne i szyfrowe
52 ex 25.72.13.0 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie – wyłącznie okucia budowlane
53 ex 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych – wyłącznie okucia budowlane
54 ex 25.93.11.0 Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub ze stali, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej nieizolowane elektrycznie
55 ex 25.93.12.0 Drut kolczasty z żeliwa lub ze stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie:· przewody napowietrzne z aluminium;· przewody napowietrzne z rdzeniem stalowym z aluminium
56 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie:· kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, spawane na przecięciach;· kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym;· kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe inne niż ogrodzenia i siatki z drutu

Poz. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
57 ex 25.94.11.0 Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące
58 ex 25.99.11.0 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, ze stali, z miedzi lub aluminium – z wyłączeniem wyrobów z miedzi lub aluminium, innych niż syfony umywalkowe i pisuarowe
59 ex 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:· wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego – inne niż: kotwice, drapacze i ich części – z wyjątkiem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki);· drabiny stanowiące elementy budowlane komunikacji, ze stali;· szczeble, ze stali;· osłony instalacji budowlanych, elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali lub z aluminium;· elementy budowlane wyposażeniowe do czyszczenia obuwia oraz takie jak: uchwyty do rynien, rur spustowych, rur instalacyjnych (wodociągowych, gazowych, itp.), zespoły wywietrznika z pionu zsypowego, ze stali;· okładziny elewacyjne budowlane z aluminium;· grzejniki z aluminium; osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi;· szyldy i tablice budowlane – z aluminium lub ze stali
60 ex 26.51.52.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów – wyłącznie mierniki ciepła
61 ex 26.51.63.0 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu – wyłącznie gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego
62 ex 26.51.65.0 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne – wyłącznie reduktory membranowe
63 ex 26.51.70.0 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli – wyłącznie termostaty, inne niż lotnicze
64 ex 27.12.21.0 Bezpieczniki do napięć £ 1000 V – wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
65 27.12.31.0 Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć £ 1000 V
66 ex 27.12.32.0 Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V – wyłącznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
67 ex 27.12.40.0 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – wyłącznie:· dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych;· do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia (inne niż osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia)
68 ex 27.32.13.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć £ 1000 V – wyłącznie:· przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, wyposażone w złączki, do napięć > 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne niż przewody instalacyjne do urządzeń radiotechnicznych;· kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, wyposażone w złączki do napięć > 80 V, inne niż okrętowe;· przewody elektroenergetyczne niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe: instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;· przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;· przewody elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm;· przewody elektroenergetyczne, niewypo-sażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;· przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe 69 ex 27.32.14.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1000 V – wyłącznie:· przewody elektroenergetyczne instalacyjne;· przewody elektroenergetyczne uzbrojone;· kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi i z żyłami aluminiowymi
70 ex 27.33.14.0 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych – wyłącznie elementy izolacyjne dla budownictwa
71 ex 27.40.24.0 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne – wyłącznie tablice i gabloty informacyjne budowlane
72 ex 27.40.25.0 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach – wyłącznie:· oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek i żarówek halogenowych (z wyjątkiem reflektorów), inne niż zabezpieczone przed wnikaniem wody;· oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do żarówek i świetlówek, stałe;· oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do rtęciówek
73 ex 27.51.25.0 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe – z wyłączeniem grzałek elektrycznych nurnikowych
74 ex 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia – wyłącznie kuchenki elektryczne domowe, zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik, włączając kuchenki gazowo-elektryczne
75 ex 27.52.11.0 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, ze stali lub z miedzi, nieelektryczny – wyłącznie:· urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na gaz i inne paliwa, z żeliwa lub ze stali, inne niż piekarniki gazowe;· kuchnie węglowe stałe

3 komentarze:

  1. Doświadczona księgowa z Certyfikatem MF przygotowuje tanio (już od 50 zł) i szybko wnioski o zwrot vat za materiały budowlane. Wejdź na www.matax.pl i dowiedz się więcej lub zadzwoń 0602-433-803.

    OdpowiedzUsuń
  2. No niestety, teraz trzeba mieć księgowość nawet jak się pracuje jako budowlaniec

    OdpowiedzUsuń